Novica:Vabilo na skupščino AK Ptuj
(Kategorija: 1. Splošno)
Objavil luckyluke
sobota 18 marec 2023 - 01:47:17

V A B I L O


Vabim te na redno letno skupščino Aerokluba Ptuj, ki bo v soboto, 25.03. 2023, ob 18:00 uri na letališču Moškanjci.

Predlog dnevnega reda skupščine:
1. Otvoritev dela skupščine in pozdrav prisotnih
2. Predlog in izvolitev delovnega predsedstva v skupščine
- predsednika delovnega predsedstva
- dveh članov delovnega predsedstva
- zapisnikarja
- dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Poročilo o delu Aerokluba Ptuj za leto 2022:
- predsednika
- vodij sekcij
- poročilo letalske šole
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih
5. Članarina 2023
6. Predlog programa dela za leto 2023
- programi dela sekcij
- program letalske šole
- finančni plan
7. Razprava in potrditev planov iz točke 6.
8. Potrditev Pravilnik o delovni obveznosti članov aerokluba Ptuj
9. Razno

Vljudno vabljeni!

Predsednik Aerokluba Ptuj
Aleksander Čuš


Za novica je izSpletni portal Aerokluba Ptuj
( http://ak-ptuj.com/news.php?extend.306 )