Novica:VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO
(Kategorija: 1. Splošno)
Objavil luckyluke
četrtek 11 junij 2020 - 22:12:31

V A B I L O


Vabim vas na redno letno skupščino aerokluba Ptuj, ki bo v petek, 19.06.2020, ob 18:00 uri na letališču v Moškanjcih.

Gradivo je priloženo. Vse člane prosim, da ga skrbno preučite in sodelujete v razpravi.

Predlog dnevnega reda skupščine:

1. Otvoritev skupščine in pozdrav prisotnih
2. Predlog in izvolitev delovnega predsedstva v skupščine
- predsednika delovnega predsedstva
- dveh članov delovnega predsedstva
- zapisnikarja
- dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
- volilne komisije
3. Poročilo o delu Aerokluba Ptuj:
- predsednika
- vodij sekcij
- poročilo letalske šole
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih
5. Razrešnica predsednika in predsedstva ter organov predsedstva:
- nadzornega odbora
- disciplinske komisije
6. Predlog kandidacijske komisije za novega predsednika, člane predsedstva ter organe predsedstva:
- nadzorni odbor
- disciplinsko komisijo
7. Volitev predsednika, predsedstva in organov predsedstva
8. Predlog programa dela za leto 2020
- Programi dela sekcij
- Program letalske šole
- Finančni plan
9. Razprava in potrditev planov iz točke 8.
10. Potrditev Pravilnika o podeljevanju priznanj, potrditev Statuta Aerokluba Ptuj, potrditev Pravilnika o disciplinski in odškodninski odgovornosti, potrditev poslovnika o delu občnega zbora.
11. Razno

Vljudno vabljeni!

Predsednik Aerokluba Ptuj
Aleksander Čuš

GRADIVO:

Obstoječi statut: -povezava-

Predlog novega statuta: -povezava-

Pravilnik o podeljevanju priznanj: -povezava-

Pravilnik o disciplinski odgovornosti: -povezava-

Poslovnik o delu predsedstva: -povezava-

Poslovnik o delu občnega zbora: -povezava-
Za novica je izSpletni portal Aerokluba Ptuj
( http://ak-ptuj.com/news.php?extend.265 )